Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die op het terrein van Winterland Schiedam gelden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de Politie worden gemeld, terwijl ook tijdelijke of permanente ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

Huisregels Winterland

• U dient altijd de instructies van medewerkers van Winterland op te volgen.
• U kunt naar uw legitimatiebewijs gevraagd worden.
• Het is verboden sneeuw- en of ijsballen te gooien.
• Drugs wordt in geen enkele vorm toegestaan.
• Op het terrein bevinden zich camera’s, de mogelijkheid bestaat dat u wordt gefilmd en/of gefotografeerd.
• Tassen kunnen worden gecontroleerd op inhoud door de aanwezige beveiliging.
• Wie zich niet aan de huisregels houdt krijgt een tijdelijke of permanente ontzegging voor de toegang van het evenement.
• Bij overtreding wordt aangifte gedaan bij de Politie.